Hemsidan är för tillfället vilande och vi hänvisar under tiden till Sala Norrby Möklinta pastorats hemsida och körens offentliga facebookgrupp "Sala Gospel":

 

https://www.svenskakyrkan.se/sala

https://www.facebook.com/groups/121518541252966/?fref=ts